نخستین سخنراني تخصصي معماری داخلی

اولين سخنراني از سلسله سخنراني هاي تخصصي معماري داخلي انجمن علمي با حضور استاد فريدون كسرائي در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر برگزار شد.
Loading
http://fereydounkasraie.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/helal1gk-is-90.jpglink
http://fereydounkasraie.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/dargk-is-90.jpglink
http://fereydounkasraie.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/negargk-is-90.jpglink
http://fereydounkasraie.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/car-fgk-is-90.jpglink

برگ نخست

معماری داخلی، هندسه چون و چرائی چهره ی زندگی امروز و فردای انسان است.

 عصاره ی اندیشه معماری،معماری داخلی است،با تعاریف زیر:

  • معماری داخلی دیدگاهی ارتقایی در معماری می باشد.
  • معماری داخلی آموزش هنر بهتر زیستن در فضای محدود است.
  • معماری داخلی ورود جان زندگی به فضای معماری می باشد.
  • معماری داخلی شکل آفرین زندگی مناسب با فرهنگ مصرف کننده و مخاطبش است.
  • معماری داخلی کوششی است در اهلی نمودن فضای زندگی،بدین معنی که انسان خودرادر فضائی آشنا و نزدیک به نیازش حس کند.احترام به سنن و اعتقادات در فضای زندگی اش لحاظ شده باشد.
  • معماری داخلی با ذره بینی درشت نماتر از ذره بین معمار به جزئیات فضای زیست انسان می نگرد.

چکیده سخن:
خدمتگزار بودن و گره گشائی از شکل زندگی انسان.
وظیفه دیگر معماری داخلی توانبخشی فضاهای مرده قدیمی و باستانی و احیا آن ها می باشد.
به قول حافظ شیراز:
چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان                              توهمچو باد بهاری گره گشا می باش

طی سی سال تحقیق و فعالیت حرفه ای. همواره آرزویم این بوده که هنر معماری داخلی به طرز شایسته شناسانده شود. دوست داشتم تجربیات بیش از سی سال فعالیت خود را به نحوی در اختیار جوانان و علاقمندان این حرفه قرار دهم.
از مشکلات دوره ما گسست فرهنگی هنری است تجربیات نسل پیشین به صورتی طبیعی و صحیح به نسل های بعد انتقال نمی یابد و شیوه های مدرن معماری به صورتی مقلدانه با قطع رابطه از زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه خود رواج پیدا می کند.
معماری تجربه ای است تجسمی. با هدف آفرینش فضائی سامان بخش نیازهای جسمی و روحی انسان. معماری یافته ای است از تار و پود و خیال و پرداخت شده با عشق.
به عالم هر دلی کو هوشمندست         به زنجیر جنون عشق بندست
معماری وسیله ای برای همزیستی انسان با طبیعت و زادگاه همه هنرهاست. اما، معماری داخلی آموزش هنر خوب زیستن در فضای محدود و بخشیدن روح به فضای معماری است. معماری داخلی شکل دهنده زندگی مناسب با فرهنگ استفاده کننده است. معماری داخلی کوشش برای اهلی کردن فضای زندگی است. معماری داخلی با ذره بینی درشت نماتر از ذره بین معمار به جزئیات فضای زیست انسان می نگرد.